НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ Е ПРЕД СТАРТ

IMG_0477Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, продължава своята дейност и през настоящата учебна година. По проекта активно работи и ямболският Център за кариерно ориентиране, който разполага с нови ресурси за подкрепа на учениците в процеса на кариерното им развитие.

ЦКО - Ямбол- фасадаНовост в проекта е предстоящото стартиране на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Порталът ще подпомага както децата, така и семействата им, и педагозите по въпросите на кариерното ориентиране и развитие на учащите. Интернет-сайтът на проекта orientirane.mon.bg/development е своеобразен „гид“ в системата на образованието в България. Какво можете да намерите на него:

  • 1Услугите, които се получават в Центровете за кариерно ориентиране, създадени по проекта;
  • Галерия с богат снимков материал от дейности с ученици;
  • Структура и видове подготовка в образователната система в България, с линкове към всяка степен на образование и видове обучение в България;
  • Въпросници за кариерно ориентиране на учениците, като за тяхното попълване е необходима регистрация на ученика, включваща и код на училището, който може да бъде получен от Центъра за кариерно ориeнтиране – Ямбол. Въпросниците дават информация относно това каква е степента на насоченост на интересите на ученика, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12-те професионални групи; кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование и в кои висши училища се изучават; кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи;
  • 9Информация за всички професии и профили, които се изучават в средното образование. Професиите и профилите са представени в 12 професионални групи и подгрупи към тях, като има възможност да се открият по определени критерии или ключова дума. Така много лесно и бързо се получава информация къде се изучават тези професии или профили, има и възможност за директно посещение на сайта на училищата;
  • Информация за институциите в системата на средното и висшето образование, като с „търсачката“ могат да се откриват по един или няколко критерии, група професии, специалности, ключова дума, местоположение и др.;
  • Трейлъри към 30-те тематични филма за кариерно ориентиране на учениците, които могат да бъдат видeни и в центровете за кариерно ориентиране. Филмите поставят акценти върху ключови проблеми при подготовката и вземането на решение за избор на образование и/или кариера. В съставянето им вземат участие и известни български лица от света на медиите и киното, музикалните и сценични изкуства, както и продуценти, ректори на висши училища, директори на училища и др.;
  • 10Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на учениците от пети до дванадесети клас, които са 80 на брой и са разпределени по 10 теми за всеки клас. Упражненията  съдържат изображения, снимки, таблици, факти, кръстословици и игрословици, комикси, анкети и интервюта, техники за самоанализ и самооценка, въпросници и аналитични упражнения, както и работа с лични истории, казуси и пр. Интерактивните упражнения са достъпни за ползване и в центровете за кариерно ориентиране, където с помощта на кариерен консултант учениците могат да работят и групово, по избрани от тях теми.

031В Националния портал за кариерно ориентиране на учениците също са представени всички 28 центъра за кариерно ориентиране в България с екипите, работещи в тях, и услугите, които се предоставят. Порталът предлага и обща информация за проекта, новини и събития, документи, тематични материали и др.

037Адресът на Центъра за кариерно ориентиране – град Ямбол – е:

гр. Ямбол 8600, ул. „Бели Дрин“ , № 11, вх. А, ет. 1,

тел.: 046/ 62-05-57,

e-mail: [email protected]

044 049 134 136 138 148

 

 

About the Author :