Настроения против база “Стралджа – Мараш”

DSC02390aНа своето заседание на 11 декември от 13 ч. съветниците ще обсъждат  въпроси от различен характер. Макар предпразнично председателят Атанаска Кабакова  включи в дневния ред повече от 20 точки.  Освен  състоянието в общината по сигурността, актуализация на бюджет 2014, приемане вътрешни компенсирани промени по План- сметка за дейност „Чистота” 2014 и план- сметка за 2015 г., утвърждаване на Общинска програма за опазване на околната среда 2014-2020 г. и ред други въпроси  с особена  тревога съветниците ще обсъдят становищата на кмета Митко Андонов и на Инициативен комитет Лозенец относно  представен в РИОСВ Ст.Загора  Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на „Ривърс Инвест” ЕООД- производствено складова база „Стралджа-Мараш” и намерението за възстановяване складовете за съхранение на взривни вещества и боеприпаси.

На съвместно заседание всички постоянни комисии вече обсъдиха предложените  становища от г-н Андонов и ИК като с пълно единодушие съветниците одобриха направените изводи,    обединиха се  около  становището за категоричен отказ за възстановяване на проблемната база.  На заседанието на 11 декември  се очаква да бъде приета декларация, която да се изпрати на вниманието на всички инстанции от които зависи вземането на решение за недопускане подновяване дейността на база „Стралджа- Мараш”.

About the Author :