Насрочено е второто редовно заседание на Общински съвет „Тунджа”

tundja 2На 20.11.2015 година от 10:00 часа е насрочено второто редовно заседание на Общински съвет „Тунджа”. В проекта за дневен ред са заложени 24 точки.

На вниманието на общинските съветници ще бъде предложен за обсъждане новия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще внесе предложение на актуализирано разпределение на променените бюджети през III-тото тримесечие на 2015 г. Ще се обсъдят материали, свързани с предоставянето на финансови средства по общинските проекти „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа”, „Нови възможности за грижа” и по схемата „Училищен плод“. Общинските съветници трябва да вземат решение за определянето на индивидуалните месечни трудови възнаграждения на новоизбраните кметове на кметства. Част от точките в дневния ред са свързани с управлението и разпореждането с имотите общинска собственост за 2015 г. Кметът Георгиев ще внесе анализ на потребностите за развитие на социалните услуги в община „Тунджа”. Общинските съветници ще разгледат и Единния календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта и Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2016 година.

About the Author :