Насрочени са консултациите за Районна избирателна комисия

DSC02327aaВ петък от 10 часа в областна администрация започват консултациите за определяне състава на Районната избирателна комисия за евроизборите. Това обяви на пресконференция областният управител Николай Пенев. В консултациите участват четирите парламентарно представените партии и коалиции – ПП „ГЕРБ”, КП „Коалиция за България”, ПП „ДПС” и ПП „АТАКА”, както и партиите и коалициите, които имат евродепутати – ПП „НДСВ” и КП „Синята коалиция”. Комисията ще се състои от 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели, секретар. Участниците в консултациите предлагат членове на РИК и ръководство при запазване съотношението ПП „ГЕРБ” – 5 членове, КП „Коалиция за България” – 5 членове, ПП „ДПС” – 2 членове и ПП „Атака” – 1 член, ПП „НДСВ” – 1член и КП „Синя коалиция” – 1 член.

Според изискванията представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Областният управител обясни, че партиите и коалициите правят писмени предложения за състав на РИК и техните ръководства, както и списък с предложения за резервни членове, след което се съставя протокол за постигнатото съгласие относно разпределението на местата в ръководството и членовете на РИК, както и въпросите, по които не е постигнато съгласие, след което протоколът се подписва от всички участвали лица.

Когато при консултациите е постигнато съгласие, областният управител представя в ЦИК писмено предложение за състав на РИК, заедно с представените от партиите и коалициите документи.

Ако не е постигнато съгласие, областният управител изпраща в ЦИК предложенията на партиите и коалициите, заедно с представените от тях документи.

 

About the Author :