Населението на Европейския съюз (ЕС 28) е 507.4 милиона към 1 Януари 2014 година

Към 1 януари 2014 г., броят на населението в EС-28 е 507 400 000, в сравнение с 505,7 милиона към 1 януари 2013. Увеличението на населението се дължи на естествения прираст от 80 000 и нетната миграция на 700 000, а останалата част се дължи на статистическа корекция1.

Като дългосрочна тенденция, населението на страните, от които се състои EС28 са се увеличили с около 100 милиона от 1960 г. до днес (от 407 милиона на 507 милиона) (Фиг. 1).

 

Фиг. 1 Общ брой на населението в EС28

3

4

About the Author :