Нарушения в обекти, търгуващи с дървен материал

darvodobiv-i-darvoobrabotka-v-dulovo-2431-2На 18 октомври в град Ямбол е проведена полицейска операция по линия „Гори  и дърводобив“ с участието на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР  и представители на ТД на НАП- Бургас. В два от проверените обекти, осъществяващи търговска дейност с дървен материал е установено, че се  извършват продажби, без да се издават фискални бонове, както и че  наличните парични средства в касата не съответстват на отразените в касовия апарат на място. За констатираните нарушения е взето отношение от компетентния орган. В един от обектите е констатирано и несъответствие между наличната дървесина и тази отразена във водения електронен дневник, съгласно Наредбата за контрола и опазването на горските територии. Работата по случая продължава.

About the Author :