Народопсихология на деня

Идеята за демокрация у нас ще бъде всякога деформирана, изкривена от егалитарното ни мислене, което не зачита ни авторитетите, ни издигнатите съсловия. Нашата представа за равенството отрича приоритетите на по-кадърния, по-работливия, по-находчивия. Нашата представа за равенство ражда мнителност и завист, пречи, а не помага за излъчването на действителните обществени лидери…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply