Народопсихология на деня

Фружин, позабравеният син на цар Иван Шишман, за разлика от брат си Александър – приел Исляма, за да господарства, – посвещава живота си на борбата за освобождение на отечеството. Още през 1403 година, той се включва, заедно с братовчед си Константин – синът на цар Иван Страцимир, в антиосманската коалиция под егидата на унгарския крал Сигизмунд. След това, нашите принцове участват в походите на влашкия войвода Мирчо Стари, а през 1408 г. оглавяват първото българско въстание срещу турците. След смъртта на Константин през 1422 година, Фружин участва в нападението на Силистра, заедно с влашкия войвода Дан ІІ. През 1425 г. пък получава дарствена грамота от крал Сигизмунт и имението Липа, заради „тежките и успешни походи” срещу турците. През 1435 г. е изпратен от краля с мисия в Албания, където Георги Арианити е вдигнал въстание. Неговите усилия са оценени високо и от Съвета на република Дубровник. А през 1443 година Фружин, „господарят на Загоре”, участва и в „Дългият поход” на кръстоносната армия, водена от полския крал Владислав ІІІ Ягело…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply