Народопсихология на деня

Васил Попович разказва: ”…Ако този човек би имал възможност да отиде в Москва и го видят в някоя роля, сигурен съм, че веднага щяха да го приемат в Московския Малий театър и в едно скоро време да стане един от първите артисти в Русия.” Този човек е известният Кочо Чистеменски, който е неграмотен кондурджия и кара учениците да му четат репликите от ролята, докато ги наизусти. После играел тъй вдъхновено, че впечатлил, както свидетелства Захарий Стоянов, английския консул в Пловдив, който го възнаградил с две лири и се заинтересувал къде е учил театрално изкуство…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply