Народопсихология на деня

От безбройните скудоумни документи на Министерството на просвешението, направо втрещяващ е „Обучение по телесно възпитание” от 1941 година. Според него, „телесното възпитание съгласува телесните и духовни сили на човека и спомага в най-голяма мярка за изграждане на най-здрав и най-чист български светоглед…”

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply