Народопсихология на деня

Седнал овчар на столоват камък! – казва народната песен във време, когато представата за стол се свързва с трикракото столче. Седнал да свири „с тънък, меден кавал” своята любовна песен, което ни подсказва, че се е разположил удобно, а не клечи. Дали, чудя се, народният певец, като казва „столоват камък”, няма предвид трон, дали не усеща този „баш гидия”, който се хвали, че е любил „седемдесет моми” като цар, но не му стига кураж да го изрече…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply