Народопсихология на деня

Главнокомандващият германската армия през 1915 година, генерал Фалкенхайм, пише: „Няма съмнение, че изгонването на съглашенските войски от Солун би било полезно за България, понеже тя би останала свободна от всяка непосредствено заплаха. Ала за воденето на общата война това бе само условно полезно. Войските на Съглашението, които по тоя начин биха останали разполагаеми, можеха да се употребят на други фронтове, когато българските войски не можеха да отидат по други фронтове, те не бяха годни за това, нито българското правителство беше задължено да ги праща вън от България.” Освен, че признава за мръсните сметки на съюзниците и посочва, че воюваме тук, на своя земя, заради своята земя, немският генерал казва още нещо съществено. „Върху българския народ – пише той, може да се въздейства благоприятно само тогава, когато той е непосредствено заплашен от неприятеля и когато се чувства задължен, а също така, когато за него бъде ясна военната цел…”

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply