Народопсихология на деня

Най-значителните ни народопсихолози, неволно или преднамерено, мистифицират, наместо да разкриват, националния характер. Антон Страшимиров, например, пише:”Българинът несъзнателно дава повече цена на здравия смисъл, отколкото на хитрината. „Опашката на лъжата е къса.” Неискреността, хитрината са за него измама и лукавство. А с такива качества, според българина, „човекът си изгубва честта”. Това у нас не е усвоено нравствено правило: ние така чувстваме.” Ще ни се да е прав писателят, но инак си знаем, че ние другояче чувстваме, че хитруваме до изнемога и това у нас е усвоено безнравствено правило…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply