Народопсихология на деня

Една приказна фея от разказ на Владимир Солоухин казва: ”Вие, русите, все се чудите какво да правите и как да живеете”. Какво ли би казала нашата приказна фея, питам се, като и нас, без съмнение, ни мъчат същите въпроси, но инак самоуверено заявяваме, че  знаем прекрасно какво да правим и как да живеем…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply