Народопсихология на деня

Съвсем понятни са ни, близки до народната душа, разсъжденията на Дюма-баща, когато казва: Има толкова неоценими услуги, че за тях можеш да се отплатиш само с неблагодарност…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply