Народопсихология на деня

Един от най-безхитростните ни родолюбци е останал в историята с крайно неблаговидното име Турко Василаки. Несправедливо е, защото Василаки Великов от Върбица, писар и преводач в Гръцката патриаршия, а после висш турски сановник, заемал високи постове във външното и вътрешното министерство, никога не е забравял народа си. Помага на шуменци в борбата им с герайските султани, издейства разрешението на Гръцката патриаршия и Високата порта за построяването на българска църква в Цариград, както и за издаването на „Цариградски вестник”. И всичко, което има, оставя на сънародниците си, 230 000 гроша завещава на църквата „Свети Стефан”, а богатата си библиотека на училището към нея…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply