Народопсихология на деня

Останали сме енигма за тези, които ни обичат. Не съумяват да ни разтълкуват и най-големите приятели на нашия народ. През 1886 година, Емил дьо Лавеле пише: ” Българинът е хладен, съсредоточен, разсъдителен и даже мълчалив: той бавно и вярно отива към целта си. Българинът прилича на чехите и саксонците.” Не е вярно, разбира се, ние сме топъл, южен, игрив народ, по-скоро лекомислени сме, отколкото съсредоточени, приказливи, не мълчаливи, а методичността ни е чужда и ако постигаме целите си, то е заради находчивостта. Не приличаме нито на чехите, нито на саксонците, нито на който и да е друг народ, дисциплиниран от църквата…

About the Author :

Leave a reply