Народопсихология на деня

Професор Андрей Пантев казва нещо съществено за миналото ни: ”Всяко поколение търси отговор на съвременни въпроси в миналото, но неизбежно, автоматично го идеализира. То ни служи за собствена опора и утеха. Има усещане, че прадедите ни са били по-значими от нас, а често пъти е било точно обратното.” А и за настоящето ни: ”Кроткият начин, по който с вълшебно безсилие рухна комунизмът, предопредели това, че от неговите развалини изпълзяха плъхове, а не мъченици и герои…”

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply