Народопсихология на деня

Животът, според Пол Декурсел, е „неправдоподобна история, глупаво написан роман”. Ние, струва ми се, с всеки свой жест се стремим да докажем и неговата мъдрост и мъдростта на Джордж Бърнард Шоу, който казва, че животът е „верига от дръзновени безразсъдства”…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply