Народопсихология на деня

На 19 май 1868 година, руският консул в Битоля Якубовский, пише на граф Н. П. Игнатиев: ”В заключение имам чест да ви донеса, че неотдавна тук се появи брошурата на доктор Чомаков „Българският въпрос”. Тази брошура, както всички брошури на френски език се четат от българите трудно и малко, а им вярват още по-малко, заради туй, че идеите и убежденията на българите се облягат не на френските брошури, а на родовите предания.” И. Ф. Якубовский, трябва да му признаем проницателността, е схванал особеностите на родното политическо мислене…

Любомир Котев

About the Author :

2 Comments to “Народопсихология на деня”
  • Wiadomości RSS
    May 11, 2022 - Reply

    I’m not the owner of the site or of the copyrights, but it’s very clear to me that this website is violating many copyrights. Is there a way I can report it under the DMCA? Thanks!.

  • Wiadomości Interia
    May 13, 2022 - Reply

    Interesting approach towards this. Im curious to think what type of impact this would have globally? There are times when things like this begin to have global expansion and frustration. Ill check back to see what you have to say.

Leave a reply