Народопсихология на деня

През 1906 година Иван Хаизанов пише: ”Ясно е, че върху патриархалните отношения не може да се развие граждански дух. Но има още едно важно положение, което е убило психологията на нашето ново гражданство. Това е вековното робство на турците, което като е смазало всяко гордо чувство, сформирало е робската психология на българина.” Сега, след поредното ни освобождение, когато бленуваме гражданското общество, е очевидно, че патриархалните предразсъдъци все още ни пречат. Както и това, че робството на комунизма „е смазало всяко гордо чувство”, за да е отново робска психологията ни…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply