Народопсихология на деня

Забравили сме – защо ли? – че великият Александър Македонски не е съумял да победи единствено българите. И след като загубил няколко сражения, решил да се сроди с този непокорен народ, като ожени десет хиляди от войниците си за десет хиляди български девойки. Това е легенда, ще възразят някои историци, може би не без основания, но какво биха казали за удивителния факт, че помним легендите, които няма защо да помним, а забравяме тези, които говорят за чудната ни мощ и древна слава…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply