Народопсихология на деня

И още едно блестящо обобщение на граф Робер дьо Бурбулон: ”Как е възможно българите, които имат такъв усет към най-незначителните интелектуални нюанси, които отгатват, докато ви говорят, мислите, които са породили у вас (като впрочем винаги са готови да предположат, че мислите ви са враждебни, а намеренията лоши!), да са тъй нечувствителни в областта на физическите възприятия – зрението, слуха, обонянието!” Може да се поспори, сигурно, относно нечувствителността „в областта на физическите възприятия”, но и така французинът казва нещо твърде съществено…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply