Народопсихология на деня

Представата ни за петвековното иго, общо взето, е доста далеч от историческата истина. Турското робство, оказва се, е освобождение за напълно безправните парици и отроци, крепостните селяни на българския болярин. Освобождават ги законите на османците. Земята, според Шериата, е собственост на султана, който я оставя на местното население да я обработва, срещу десятък, или я раздава на спахиите. Данъкът в спахилъците е пак десятък, докато на болярина практически принадлежи всичко, както земята, така и селянина, който може да продаде заедно с произведеното от него. Спахията не може да продаде селянина, както биха сторили болярина или руския помешчик, защото и раята, като земята, принадлежи на султана, а едничкото с което може да го претовари е ангарията…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply