Народопсихология на деня

Конфуциий ни уверява, че глупакът не може да научи нищо от мъдреца, но мъдрецът може да научи много от глупака. Така е и тук, родният глупак нито забелязва, нито зачита мъдреца и всякога е склонен да му се присмее, не да се поучи. Докато мъдреците сред нас, доколкото ги има, се надсмиват над тези, които им се присмиват, като внимават да не повторят грешките им…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply