Народопсихология на деня

На 4-ий август 1897 година, не без ирония, Кузман Шапкарев ще запише: ”Ние знаем, че всичките ни граждански права се състоят в: д а  с м е  д о б р и  с  п р а в и т е л с т в о т о , ама кое правителство ще бъде то, настоящето ли или друго, нам все едно ни струва, Стоилово ли било, Радославово ли или на Каравелов и Цанков, нам толко не чини, ако ще, макар и Стамболов да възкръсне, па да състави правителство, пак и против него не можем да бъдем. Дали не сме били с всякое от них, когато са били на власт?” Ще го напише, без да знае, че измамното ни верноподаничество ще е вечно, без да си дава сметка, че съсредоточава вниманието ни върху една от най-пагубните за обществено-политическия ни живот аномалии…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply