Народопсихология на деня

Твърдението на Платон, че гърците винаги са били и ще си останат деца, като че ли, обяснява Балканския човек изобщо. Играта, преди всичко, но и любопитството, и непреднамереността, ни помагат да осмислим истините на другите, да обогатим нечии духовни постижения, да постигнем своеобразната им интерпретация. При това, всичко вършим отново по детски, без излишно напрежение, докато се забавляваме. Поумняваме, може да се твърди, благодарение на вродения си хедонизъм, а не като се напъваме да го преодолеем, както се случва другаде…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply