Народопсихология на деня

Имали сме революционери като Иван Касабов, председател на БТЦК в Букурещ, който в един Мемоар до султана пише: ”Гърците работят за възстановяване на византийската империя, сърбите за разширяване на своите земи… Ала ние, българите, добре знаем, че разширяването на сърби и гърци ще стане за наша сметка, защото те ще обсебят българските земи. Това е очевидно… Шест милиона българи, деятели, здрави юнаци, които населяват империята и произвеждат всичко, от което държавата има нужда, не бива да се пропиляват между съседите. Те трябва да се привържат към общото отечество и заедно с отоманците да запазят земите си. Това може да стане, ако Ваше Величество, освен падишах на мюсюлманите, се прогласи и за цар на българите…”

About the Author :

Leave a reply