Народопсихология на деня

Тодор Коруев казва за родопските кехаи: ”По принцип кехаите са по-свободни от хората с други професии, защото стопанисват хилядни сюрии с овце на влиятелните аги. Те в мнозинството си са добри българи-християни, повечето са хаджии и патриоти. Не един и двама  са намесени в комитските работи”.  И ни убеждава, за сетен път, че борбата за свобода у нас водят свободните хора, които се борят не за себе си, а за другите…

About the Author :

Leave a reply