Народопсихология на деня

Българските бегликчии и джелепи, които лъжат и селяните, и държавата, са приказно богати още през ХVІІ век. Но не е за окайване и раята, щом Билях, спахията на село Змеица, Берковско, сключва договор със селяните си, да получава годишен десятък от всеки, равен на „100 гроша в наличност, 50 оки чисто масло, 44 оки чисто сирене и 15 оки мед”…

About the Author :

1 Comment to “Народопсихология на деня”
  • Краси
    September 6, 2020 - Reply

    Най-важната новина….

Leave a Reply to Краси Cancel reply