Народопсихология на деня

Не бива да отречем наблюдателността на граф дьо Грено, маршал на двора при цар Фердинанд І, който през 1887 година казва за слугите в двореца: ”Впрочем те всички ме ненавиждат, защото правя икономии от храната… Сигурен съм, че ме мислят за крадец, и то толкова по-крадец, колкото повече им преча да крадат!”…

Любомир Котев

About the Author :

2 Comments to “Народопсихология на деня”
  • mitoko
    September 6, 2020 - Reply

    E, tova e “narodopsihologiatra” na Bugarina

  • mitoko
    September 6, 2020 - Reply

    Boje pazi Bulgaria

Leave a Reply to mitoko Cancel reply