Народопсихология на деня

Стефан Груев: ”В една страна, освободена наскоро, без наследствена аристокрация, без големи собственици на земя и големи богатства… социалната йерархия не се основаваше на пари, а на култура… Много повече от парите или от материалните притежания, културата /истинска или въображаема/ беше главният символ на обществена принадлежност, входният билет за проникване в по-отбрана среда…”. Тази страна, колкото и невероятно да ни се струва, е току освободилата се, изостанала България, докато днес, в развитата уж, европейска страна, знаем прекрасно, „главният символ на обществена принадлежност, входният билет за проникване в по-отбрана среда” са парите, а не културата…

About the Author :