Народопсихология на деня

Стефан Груев: ”В една страна, освободена наскоро, без наследствена аристокрация, без големи собственици на земя и големи богатства… социалната йерархия не се основаваше на пари, а на култура… Много повече от парите или от материалните притежания, културата /истинска или въображаема/ беше главният символ на обществена принадлежност, входният билет за проникване в по-отбрана среда…”. Тази страна, колкото и невероятно да ни се струва, е току освободилата се, изостанала България, докато днес, в развитата уж, европейска страна, знаем прекрасно, „главният символ на обществена принадлежност, входният билет за проникване в по-отбрана среда” са парите, а не културата…

About the Author :

1 Comment to “Народопсихология на деня”
  • Анатолий Григориевич
    April 17, 2021 - Reply

    Стефан Груев също е четял история пречупена през идеологическа призма. И то не комунистическа, а кабинетна розово капиталистическа призма, което се доказва от факта, че е работил за “Свободна Европа”. По принцип, човек, който напусне страната си, не е борец, той е беглец. В рамките на късната Османска империя е имало добре очертана класа от богати българи -чорбаджии. Ня тяхното влияние и авторитет са се подчинявали дори и турските местни и регионални държавни чиновници. Чорбаджиите да учредявали училища и църкви, давали са стипендии за обучение на много млади българи в Царска Русия и в Европа . Предосвобожденска България е имала своя аристокрация. Днешните паралии нямат нищо общо – плитки безпросветни хитреци и далавераджии

Leave a reply