Народопсихология на деня

Прословутата ни толерантност, с която не напразно се гордеем, понякога граничи с цинизъм и демагогия, които не забелязваме. В едно Постановление на Министерския съвет, от паметните дни на Втората световна война, четем:”На основание чл. 1 от закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси, одобрява следното: възлага се на комисаря по еврейските въпроси да изсели из пределите на страната в споразумение с германските власти, 20000 души евреи, заселени в новоосвободените земи.” Тези клетници, разбира се, не са се чувствали освободени, та не бива и ние да се чудим, че ни възприемат като окупатори в „новоосвободените земи”…

About the Author :

Leave a reply