Народопсихология на деня

Димо Казасов: ”Няма демокрация там, където безличието и гъвкавостта на посредствеността ръководи народните съдбини. Няма демокрация там, където най-важните постове на държавната администрация – военна, просветна, финансова и пр. и пр., са в ръцете не на най-способните, а на най-удобните… Няма демокрация там, където партиите служат на извехтели догми и се управляват от олигархии и където веротърпимостта е толкова голяма, колкото е била в режима на теократизма”. Има ли какво да добавим? Само това, може би, че са изминали 80 години, без нещо в милото ни Отечество да се промени…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply