Народопсихология на деня

Иван Мешеков: ”Никога българинът – който и според собствената характеристика в народната приказка за късметите последен пристига и взема, каквото е останало – хубавото е грабнато вече, – никога през дългите векове, той не е бил с и г у р е н , че няма да му ограбят и малкото, което има, да го излъжат, използват труда и потта му. Затова е той н е д о в е р ч и в към всички, а сега и към европейците…” Сега, ще рече, тогава, когато тръгваме към Европа, но и днес, когато сме вече в Европа, е същото…

Любомир Котев

About the Author :