Народопсихология на деня

Странностите на нашенската благотворителност са известни още от Възраждането. „Макар, както се каза, заможните хора да не пожертваха нищо в полза на учебното заведение – пише със смесени чувства един заслужил благодетел, – с влиянието си пред народа те го подтикнаха към съдействие, към безплатно превозване на пясък, камъни, дървета и други материали и към безплатен труд…”. Родните нотабили, може да се твърди за мнозинството от тях, и досега използват този изпитан метод – унизителната нашенска ангария, – докато шумно тръбят, че работят на ползу роду…

Любомир Котев

About the Author :

Leave a reply