Народопсихология на деня

Според Светлин Русев  п о с т м о д е р н и з ъ м  е :  „Течение в модерното изкуство, което не съответства на посттоталитаризма. И ако постмодернизмът е малко подранил авангардизъм, посттоталитаризмът е закъснял демократизъм.” Академикът, струва ми се, бърка – постмодернизмът  по-скоро съответства на посттоталитаризма, защото е не подранил, а измислен авангардизъм, докато посттоталитаризмът е не закъснял, а псевдодемократизъм…

Любомир Котев

About the Author :