Народопсихология на деня

През 1974 година Жорж Вилие казва:”На ръководителите на френските предприятия бе показано и разяснено необикновеното развитие на българската индустрия, както по отношение на количеството, така и на качеството, което е много важно. Това се потвърждава и от смайващото, бих казал, увеличение на производството на електроенергия във вашата страна. Производството на електроенергия на глава от населението в България , което бе слабо преди петдесет години, днес практически е достигнало равнището на Франция.” Жорж Вилие, нека поясня, не е апологет на социализма, а негов противник, почетен председател на Националния съвет на френските индустриалци. Струва си да се замислим над думите му, във време, когато се отказваме от строителството на нови енергоизточници и отдавна не мислим, както за количеството, така и за качеството на българската индустрия…

Любомир Котев

About the Author :