Народопсихология на деня

Българите са сред най-богатите хора в империята още в средата ХVІ век, а не забогатяват, както ни убеждават някои, през Възраждането. В Османски регистър от 1566 година е посочено, че джелепкешаните от Берковица, Пирот, Самоков, Щип, Струмица, Радомир и Враня се задължават да предоставят на пазара 174 290 овце. Това съсловие, интересно е да се отбележи, състоящо се главно от находчиви българи, което прави пробив на османския пазар и натрупва значителни средства, е предприемаческо, не овчарско. Мнозинството от джелепкешаните, макар да притежават стада с по няколко хиляди овце, са градски жители, които имат и друга професия…

About the Author :