Народопсихология на деня

Раковски, един от най-оригиналните ни мислители, нерядко стига до парадоксални идеи. Поредната от тях е: ”За да отбегнем всичките удари: католишки, протестантски, гръцки и славянски, нам не остава нищо друго, освен да се отделим от всичките с някоя си нова, от нас измислена малка ерес религиозна…”

Любомир Котев

About the Author :

1 Comment to “Народопсихология на деня”
  • Ямболлия
    December 8, 2020 - Reply

    Богатството е когато живеем в разбирателство с другите общности и се учим да усвояваме и уважаваме взаимно духоността и битието на всяка от тях,заедно с нашата. Такъв модел на междуетническа толерантност за наша огромна гордост е бил нашият роден ЯМБОЛ през вековете.

Leave a Reply to Ямболлия Cancel reply