Народно читалище „Зора-1945” проведе общо събрание

P1310241Народно читалище „Зора-1945” проведе своето редовно общо събрание. В залата присъстваха 95 от редовните членове на читалището и  24 души бяха дали своите пълномощни.  Събранието започна в уречения час и протече делово, при следния дневен ред:

1. Отчет  за дейността на читалище „Зора-1945” за 2015 г.;

2.  Доклад на проверителната комисия за изразходваните средства за 2015 г.;

3. Приемане на бюджет за 2016 г.

4. Запознаване с план-програмата за дейността на читалище „Зора-1945” за 2016 г.

Материалите бяха приети единодушно. Направиха се 7 изказвания.

За пореден път екипът на читалището почувства разбирането и подкрепата  на  своите членове и прие високата им оценка за добре свършената работа.  Това е нашият стимул да продължим да полагаме усилия за разнообразяване и обогатяване както на темите, така и на формите на работа за все по-пълното задоволяване интересите и духовните потребности на публиката ни.

 

About the Author :