НАП Ямбол събра 690 000 лева принудително от длъжници

NAP690 000 лева просрочени данъчни задължения постъпиха в бюджета след действия по принудително събиране, извършени от публични изпълнители при териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Ямбол.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет 788 влязло в сила на 01. 12.2014г.,  по силата на което, когато разпоредител с бюджет извършва плащане по договор със свой контрагент, който има дължими публични задължения, НАП налага запор върху предстоящата за изплащане сума в размер на вземането на длъжника от трето лице са запорирани бъдещи вземания на фирми от трети лица и са наложени  запори на банкови сметки.

От началото на 2015 г. от публичните  изпълнители са наложили 58 постановления за налагане  на обезпечителни мерки включително запор върху движими вещи., банкови сметки  и възбрана върху недвижими имоти. Насрочени са 14 публични продажби на вещи чрез търгове с тайно наддаване. Близо 1000 са новообразуваните изпълнителни дела срещу длъжници от началото на годината.

През миналата година публичните изпълнители наложиха над 1000 постановления за налагане  на обезпечителни мерки . Проведени бяха 70 търга за публични продажби на имущество на длъжници, като събраната сума от търгове през 2014г. е 460 000 лв. Новообразуваните изпълнителни дела са 1568б , а събраната сума през  2014г. в хода на принудително изпълнение е 4 300 000 лв.

От НАП Ямбол апелират към длъжниците да търсят активно контакт с приходната администрация за постигане на споразумения за разсрочено погасяване на дълговете. Близо 50 фирми от региона са се възползвали от тази възможност и през миналата година са сключили споразумения за неотложни плащания, като по този начин не се затруднява дейността на фирмите, те могат да покриват най-неотложните си разходи и да изплащат своевременно трудови възнаграждения.

Към длъжниците, които обаче не предприемат никакви стъпки за погасяване на публичните задължения, се предприемат действия по възбрана и запор на имоти, движими и невижими вещи.

 

About the Author :