НАП Ямбол събра 1 милион лева просрочени задължения

NAPБлизо 1 млн.лева събраха публичните изпълнители от НАП- Ямбол само за месец август, след проведена активна телефонна кампания с длъжници.   Сумата бе преведена от  задължени лица, всяко от които с просрочени публични задължения в размер до 5 000 лева. Други 300 длъжници получиха уведомителни писма, че ако не предприемат действия за погасяване на задълженията си, НАП ще пристъпи към публична продажба на обезпечено вече тяхно имущество.

Към длъжниците, които не предприемат каквито и да са действия за погасяване на своите просрочени задължения, НАП приложи и крайни мерки на принудителното събиране. Става дума за лица и търговски обекти, които извършват дейности и акумулират немалки приходи. От каси на 4 фирми, развиващи дейност в Ямбол през месец август от публични изпълнители бяха иззети наличните суми. Запорирани бяха 67 банкови сметки и 30 автомобила. Наложена бе възбрана на недвижимо имущество за осем обекта.

„Действията ни са във връзка с повишаване приходите от просрочени публични вземания. Редуваме меки и твърди способи, главната ни цел обаче е да стимулираме активно поведение от страна на длъжниците с оглед погасяване на дълга преди предприемане на действия по обезпечаване и принудително събиране”, коментира директорът на дирекция „Събиране” в ТД на НАП Бургас Светослав Синков.

В офиса на Ямбол на улица „Джон Атанасов”№ 6 вече работи и приемна за обслужване на клиенти с постоянно дежурство на публичен изпълнител, съобщиха още от приходното ведомство в Ямбол.

About the Author :