НАП – Ямбол продава пет автомобила

NAPЛеки и товарни автомобили продават през август публичните изпълнители от НАП-Ямбол .На търг с тайно наддаване на 18. 08.16 г се предлага специализиран товарен «Фиат Дукато» с първоналачална цена 2 325 лв. Автомобилът е собственост на физическо лице, натрупало задължения от неплатени осигуровки. «Рено Канго» и Джип «Чероки» се търгуват на 25 август, за да покрият задължения на фирма от невнесении данъци и осигуровки за над 200 хиляди лева. Обявени са първоначални суми за наддаване съответно от 3 000 и 2 800 лева. От своя «Форд Експлорер» се лишава и физическо лице с неплатени осигурителни вноски. Колата се продава на 25.08.2016г., при първоначална цена 3 375 лева. За предлаганите автомобили това са повторни търгове. Товарен автомобил «Мерцедес 609 Д» пък се предлага за 7 000 лева начална цена на 26 август.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП, ИРМ Ямбол, ул. “Търговска” № 2, ет.3, ст.1 всеки работен ден от 9.00ч.  до 17.00ч., както и по пощата. Депозитът за участие в търговете, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков в ТБ “СИБАНК” – клон Бургас.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, ИРМ Ямбол, ул. „Дж. Атанасов” №6, ет.2  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

От  НАП Ямбол отчитат тенденция на нарастване на доброволното погасяване на просрочени задължения от страна на бизнеса, а също и на физическите лица. Анализите показват, че около 20 на сто от лицата и фирмите с просрочени задължения остават напълно пасивни и не търсят контакт с приходното ведомство. В тези случаи се предпиремат крайните мерки на принудителното изпълнение, запорират се банкови сметки на длъжниците, изземват се пари от каси, налагат се възбрани върху движими и недвижими вещи, разпродава се имущество.

От НАП апелират към длъжниците да бъдат активни, да търсят контакт с приходната администрация, защото винаги може да се достигне до взаимноприемливо споразумение за разсрочено погасяване на дълговете.

About the Author :