Направен е огромен скок в работата с деца

25.09.2014 009Направен е огромен скок в работата с деца, имам повече от 20 г. наблюдение върху институциите от стария тип и разликата е огромна. Радостен съм, че онова, което съм виждал преди години в страни като Белгия, Дания и Холандия, по нищо не се различава от това, което започнахме да правим в България. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков след посещението си в Комплексния център за социални услуги в град Ямбол.

Той коментира, че процесът по деинституционализация на детската грижа върви успешно и може да приключи през 2015 г., тъй като всичката необходима инфраструктура вече е изградена. След като тази цел бъде постигната, Министерството на труда и социалната политика ще се фокусира върху грижата за самотните възрастни хора и лицата със заболявания.

„Колкото и скъпо да струва, трябва да вървим в тази посока, защото в Конституцията пише, че сме социална държава”, коментира вицепремиерът.

На въпрос на медии относно появилите се твърдения за намаляване на пенсиите, Йордан Христосков категорично заяви, че законово това е невъзможно и темата никога не е поставяна на дневен ред.

25.09.2014 004Преди да се запознае с материалната база и социалните услуги, предоставяни в Комплексния център в Ямбол, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика проведе среща с областния управител инж.Николай Пенев, по време на която двамата обсъдиха различните социални дейности, предоставяни в областта, както и програмите за заетост, по които работи областна администрация.

По-късно в областна администрация Йордан Христосков се срещна с директорите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ в Ямбол.

 

About the Author :