Наново набират документи за потребители и назначаване на лични асистенти в Ямбол

01Община Ямбол стартира дейностите по проект „Осигуряване на подкрепа на независим живот на хора в неравностойно положение”- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg05m9op001-2.002 „Независим живот”. Проектът е Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Обща сума по договора е 499 097,50 лв. На пресконференция бяха представени параметрите на проекта и възможностите за кандидатстване.

Срокът за изпълнение на договора е 22 месеца (01.11.2015 – 31.08.2017). Продължителността на обгрижване на потребителите ще бъде 18 месеца (01.03.2016 г. – 31.08.2017 г.). В изпълнение на проекта ще бъдат обхванати минимум 100 потребители – лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

02Приемът на документи за кандидат-потребители и кандидати за работа ще започне от 14 декември, информира ръководителят на проекта Ивайло Дуков. Класирането на кандидат-потребителите ще стане ясно през февруари 2016г., а  подборът на персонала  ще започне през месец януари 2016 г., а  лицата, одобрени за работа и класирането на кандидат-потребителите ще станат ясни през февруари.

Почасовите услуги, които ще получат потребителите са: услуги за лична помощ(личен асистент), услуги за комунални-битовите дейности (домашен санитар); услуги за социално включване(социален асистент); здравни/медицински услуги (мед. сестра, фелдшер, здравен асистент); услуги за психологическа подкрепа (психолог). На срочен трудов договор ще бъдат назначени минимум 45 лица.

 

 

 

About the Author :