Намалява средната работна заплата

2Средната работна заплата в Ямболска област намалява през първото тримесечие на 2014 г. с 4 лв. и достигна размер от 593 лв., което ни отрежда 22 –ро място сред 28-те области в страната, показват данните на Териториално статистическо бюро – Ямбол. На национално ниво намалението е значително по-голямо – с 32 лв. – от 828 за последното тримесечие на 2013 г. на 796 през първите три месеца на 2014 г. Това намаление ще доведе до над 100 лв. спад на месечните доходи на депутати и висши държавни служители, чийто заплати се формират точно от средната работна заплата в страната.

Намалението на средните доходи се дължи не толкова на спада на заплатите, колкото на увеличението на наетите през първите три месеца на годината, тъй като нараства общия брой, а обикновено новоназначените са с по-ниски доходи.

През първите три месеца на 2014 година наетите в Ямболска област са се увеличили с 946 души, сочат статистическите данни. На национално ниво броят на наетите в държавата е 2 216 090, от които 559 174 са държавния сектор, а 1 656 916 са в частния сектор.

Интересното в региона е, че за първите три месеца на 2014 г. заплатите в частния сектор са се увеличили спрямо предходното тримесечие – от 548 лв. в края на 2013 г. на 560 лв. през първото тримесечие, но в замяна на това има значително намаление на заплатата в обществения сектор – от 723 лв. в края на 2013 г. на 692 лв. в първите три месеца на 2014 г.

Интересно разместване е настъпило сред първите по доходи области в страната. Столицата държи сериозното първенство със средна заплата от 1051 лв. (намалена с 87 лв. спрямо предните 3 месеца), но изненадващо на второ място е София – област със средно възнаграждение от 823 лв. (увеличено с 31 лв.), следвана от област Враца – 821 лв. и Стара Загора – 818 лв. Това са единствените четири области, които изпреварват средната работна заплата за страната. Първата десятка по доходи се дооформя от Варна – 779 лв., следвани от Бургас – 702 лв., Пловдив – 698 лв., Габрово – 670 лв., Разград – 669 лв. и Шумен – 663 лв. Още в 9 области средната работна заплата е над 600 лв., като те варират в границите от 659 лв. в Русе до 604 лв. в Монтана. Сред тях са и нашите съседи – Сливен, които заемат 16-то място в доходната класация и имат средна работна заплата от 617 лв. – с 24 лв. повече от ямболската.

В дъното по възнаграждение са областите Видин – 567 лв. ( с 29 лв. увеличение спрямо предните 3 месеца), Хасково – 573 лв., Благоевград – 577 лв., Перник – 583 лв., Силистра – 589 лв., а област Плевен е със същата средна работна заплата като ямболската – 593 лв. Намалението на средното възнаграждение за тримесечието не води до спад на драстичните доходни разлики в страната. От столичани ни разделят 458 лв., а от средната работна заплата за страната – 203 лв. Застоят в доходите ни проличава най-вече от това, че за една година средното възнаграждение в региона се е увеличило само с 32 лв.

About the Author :