Намалява престъпността в Ямболска област

DSC05178През 2014 г. се е запазила тенденцията за намаление на регионалната престъпност. Регистрирани са с 220 по-малко престъпления в сравнение с 2013 г., когато са били регистрирани 1660.  По криминална линия са регистрирани 1317 престъпления, а по икономическа линия 122.

През отчетната година са разкрити 931 престъпления от регистрираните в периода, като разкриваемостта е 64,7 %, спрямо 56,6 % за 2013 г. През годината са разкрити и 172 деяния, регистрирани през минал период.

Основен приоритет в дейността на служителите от областната дирекция е ограничаване на т.н. битова престъпност и постигане на висок процент на разкриваемост. В тази насока са планирани и се изпълняват комплекс от мероприятия, довели до намаляване на престъпленията против собствеността с 18,3 % и повишаване на разкриваемостта на този вид престъпления с около 4,5 %. Разкрити са и 78 престъпления от минал период.

Регистрирани са 18 грабежа, от тях един въоръжен срещу 26 за 2013 г. Разкрити са 13 от престъпленията в това число и въоръженият грабеж. Процента на разкриваемост е повишен с 10 пункта. Освен това са разкрити и 2 грабежа, регистрирани през минал период.

Значително е намалял и броя на регистрираните кражби – 698, срещу 834 за 2013 г., като намалението е с 16,31%. Процентът на разкриваемост е 56,73, срещу 51,68%  – увеличение с 5,05%. Разкрити са и 65 кражби от минал период.

Вследствие на предприетите мерки за подобряване противодействието на битовата престъпност, в частност на видовете кражби през периода имаме повишена разкриваемост при взломните кражби с 4,40%, домовите кражби с 10,02 %, при кражбите от офиси с  23, 21% и от магазини от 4,19 %.

Инициираната от ОДМВР Ямбол кампания в медиите доведе до значително намаление при броя на извършените измами 33 / 52. Потърпевши от този вид престъпления са предимно възрастни хора, с предмет на посегателство пари в брой.

С оглед нерегламентираното разпространение на акцизни стоки и предотвратяване на контрабандата са извършени проверки  в над  1900 търговски обекти, лица и автомобили. В резултат са установени и иззети 259 774 къса цигари, 133 000 грама тютюн и 1510 литра наливен алкохол.

През 2014 г. общо разследвани от разследващите полицаи при ОДМВР-Ямбол са 1869 ДП /по общ ред, бързи производства и незабавни производства/, от които приключените през периода са 1624. От тях 599 са приключени с обвинително мнение, 365 с мнение за прекратяване на наказателното производство и 465 с мнение за спиране на наказателното производство, възложени на следовател са 10 ДП. Останали на производство са 245 досъдебни производства.

Една от основните задачи на охранителният състав е превенция с цел ограничаване извършването на престъпления на обществени места. През периода са регистрирани 521, като са разкрити 338 от тях. Разкриваемостта е повишена  с 4,7 %.

Охранявани са 1264 масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения на обществения ред и безредици.

В хода на проведените общо 219 полицейски операции са задържани 73 лица, издирени са 3 МПС, установени са извършители на престъпления и са образувани досъдебни производства.

През 2014 г. по пътищата на Ямболска област са регистрирани 312  леки и 61 тежки ПТП, при които са загинали 8 човека, а 70 са ранени. Сравнението на показателите с тези от 2013 г. показва увеличаване броя на ПТП с 10, увеличение на загиналите с 3-ма и намаляване на ранените с 3-ма при тежките ПТП. В населените места са настъпили 238 (63%) от произшествия със един (12,5%) загинал и 35 (50%) ранени. По пътищата извън населените места пътно-транспортните произшествия са 139 със значително по-голяма тежест, в които са загинали  7 души, а 35 са били ранени.

Анализът показва, че през есенно-зимния период на 2014 г. броя на ПТП е 169, с 3-ма убити и 26 ранени. Със затопляне на времето и увеличаване интензивността на движението през пролетно-летния период са регистрирани 204 ПТП с 5-ма загинали и 44 ранени.

About the Author :