Намалява общата полезна площ и жилищната площ на новопостроените жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г.

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 г. е 10, а новопостроените жилища в тях са 29 по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 2 повече, или с 25.0%, а жилищата в тях намаляват със 17.1% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 30.0% и с тухлена – 70.0%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (51.7%), следват тези с три стаи (37.9%), а най-нисък е делът на жилищата с четири стаи (10.3%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2020 г. е 2 534 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява със 17.4%.

Жилищната площ също се намалява – с 9.8% и достига 2 096 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 87.6 кв. м през първото тримесечие на 2019 г. на 87.4 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

About the Author :